En førstegangs konsultation samt behandling varer typisk 1-1 ½ time. Efterfølgende behandlinger, alt efter om du skal have nåle indstukket på begge sider af kroppen, varer 30-60 minutter.

Når nålene bliver indsat, mærker de fleste et lille stik, som når en tissemyre bidder. Det gør ikke ondt at ligge med nålene, men fornem­melserne kan være forskellige fra person til person. Nogen mærker en let summen, hvor andre intet mærker. Oftest er det meget afslappende at ligge med nålene og mange falder i søvn under deres behandling.

Da akupunkturen starter en udrensningsproces, anbefaler jeg efter en behandling, at du drikker rigeligt med vand, så de stoffer, der bliver frigivet i kroppen, kan blive skyllet ud.

Mellem behandlingerne oplever mange øget velvære, bedre søvn og mere energi. Andre oplever øget træthed, eller at symptomerne for en stund blusser op igen. Det er helt naturligt, da akupunkturen er en måde at rydde op i eventuelle ubalancer. Er der ikke sket en symptom­ændring (forbedring eller kortvarig forværring) efter tredje behand­ling, anbefaler jeg, at vi stopper behandlingsforløbet.

Antal behandlinger

Det er meget svært at forudsige, hvor mange behandlinger du skal have. Det afhænger af lidelsens natur og alvor, hvor længe den har stået på, af din alder, familiære sygdomshistorie osv. Kommer du f. eks. med et hold i nakken samme dag, det opstår, kan det som regel afhjælpes med en behandling. Ved svære kroniske lidelser skal du må­ske være indstillet på et behandlingsforløb over nogle måneder.

En diagnose bliver stillet

Jeg indleder behandlingen med en dybdegående samtale, der skal af­dække gener og problemer. På baggrund af samtalen og ved hjælp af forskellige diagnoseværktøjer såsom pulsdiagnose, tungediagnose og irisanalyse klarlægger jeg din krops ubalancer ud fra Traditionel Ki­nesisk Medicin. På den måde kan jeg give en individuel behandling, hvor årsagerne til lidelsen bliver behandlet i stedet for alene at lindre symptomerne for en tid.

PULSDIAGNOSE

Sammen med tungediagnosen er pulsdiagnosen et hurtigt og effektivt redskab, når jeg skal stille en diagnose.

Kort fortalt går pulsdiagnosen ud på, at jeg trykker let med tre fingre på håndleddet og mærker pulsens bevægelse, hastighed og styrke og afgører i hvilken del af kroppen ubalancen befinder sig. Kvaliteten af pulsen kan afsløre, om tilstanden er akut eller af mere kronisk karakter, samt hvilke organsystemer, der er involveret. Ud fra pulsdiagnosen kan jeg bedøm­me ubalancen, stille en diagnose og bestemme den rette behandling.

TUNGEDIAGNOSE

Tungen er kroppens største sladrehank, da forskellige områder på tungen afspejler kroppens indre organer. Ved at undersøge tungens udseende, form og fugtighedsgrad, er det muligt for mig at afsløre til­standen i de indre organsystemer. Hver eneste plet, kløft og mærke i tungen indikerer nogle mulige ubalancer i kroppen. Har du f.eks tand­mærker i kanten, kan det betyde uoptaget føde, mens dybe revner viser en kronisk svækkelse af tyktarmen.

Ud fra samtalen, puls- og tungediagnosen kan jeg danne mig et billede af dit helbred. Jeg benytter også tungediagnosen løbende i behandling­en til at aflæse fremskridt og udviklinger.

IRISANALYSE

Irisanalyse er et diagnoseværktøj, der fortæller om din generelle hel­bredstilstand og tilstanden i hvert af kroppens organer. Iris inddeles i -Områder som en urskive. Hvert område afspejler organerne, kirtlerne og kroppens funktioner. I en irisanalyse ser jeg efter bestemte markeringer, pletter og misfarvninger, som kan afsløre et potentielt heldbredsmæssigt. problem. Selve analysen foregår ved, at din iris bliver belyst og forstørret, hvilket rent praktisk letter analysen. En irisanalyse ka IKKE bruges til at diagnosticere en specifik sygdom, men til at indikere om du har ubalance i specifikke dele af kroppen eller i kroppen som helhed.

Ved en irisanalyse ser jeg mere efter årsag­erne end efter symptomerne, og kan derfor sætte ind med en behand­ling før symptomerne udvikler sig til en alvorlig belastning for dig.

I nogle tilfælde kan jeg få brug for at ringe til din læge for at få et indblik i den lægelige diagnose. Her møder jeg i dag stor forståelse og samarbejdsvillighed.