KOST

Kosten har en af de allervigtigste betydninger for kroppen. Den tanke er der ikke noget nyt i. Ordsprog som “du er hvad du spiser” stammer f.eks fra antikkens filosofi, og “Alle sygdomme kommer fra kosten” sagde de ældgamle ægyptere ifølge den græske histo­rieskriver Herodot (484-425 f. kr.). I en gammel håndbog fra Kina kan man læse: “For at helbrede en sygdom må man kende dens op­rindelse. Før man ordinerer medicin, må man vide hvad mennesket har spist”. Allerede dengang vidste man, at der kan være en kobling mellem kost, livsstil og eventuelle sygdomssymptomer. Og det er i dag alment anerkendt, at den rette kost både kan sinke udvik­lingen af mange sygdomme og i nogen tilfælde også forhindre, at sygdomme bryder igennem. Omvendt kan den forkerte kost med­virke til at forskellige symptomer kommer til udtryk. Derfor indgår kostvejledning og diæt ofte som en naturlig del af min behandling.

Det er umuligt at leve optimalt, men de ting man kan og har lysten til at gøre bedre, syntes jeg, man skal forbedre. Som de gamle græ­kere sagde for mange år siden: “Lad din mad være din medicin og din medicin være din mad.”

VITAMIN- OG MlNERALTERAPIER

Vores kost er i dag mere udpint mht. livsvigtige råstoffer end nogen­sinde. Det kan bl.a. skyldes industrialiseringen af fødevareproduk­tionen og forædlingsprocesser. Når korn f.eks bliver raffineret, redu­cerer man indholdet af nødvendige råstoffer såsom selen, zink, krom og magnesium.

Indtagelse af vitaminer og mineraler er på grund af det manglende indhold i vores kost ofte en forudsætning for sundhed og et styrket helbred. Mineral- og vitaminterapier kan bidrage til at føje år til livet, men hvad endnu bedre er, det kan føje liv til årene.

HOMØOPATI

I nogle tilfælde anbefaler jeg homøopatisk medicin som supplement til akupunktur behandlingen. Med homøopati er det muligt at frem­skynde behandlingens resultater i de tilfælde, hvor der har været symptomer i adskillige år.
Homøopatisk medicin er midler, som overvejende bliver udvundet af råstoffer fra mineral-, plante- og dyreriget. Det homøopatiske læge­middel er en mild og lægende behandlingsform, der ikke undertryk­ker symptomerne, men i stedet hjælper dig til at genvinde dit helbred ved at stimulere kroppens egne helbredende kræfter.

Der er ingen bivirkninger ved indtagelse af homøopatisk medicin, men der kan være tale om en kortvarig opblussen af nogle af dine symptomer efter indtagelse af et middel. Det er udtryk for, at din organisme har fået et skub, og er gået i gang med at genopbygge dit helbred. En førsteforværring er typisk kortvarig. Er du bekymret så kontakt mig.