MOXA

Når jeg bruger Moxa, påvirker jeg et akupunkturpunkt eller et hud­område med varme eller urter. På klinikken er det mest anvendte Moxaruller. Jeg bruger metoden ved kuldetilstande, stagnationer, mu­skel- og ledsmerter, samt ved inflammatoriske tilstande. Moxa er me­get velegnet til akutte smerter som følge af f.eks overbelastning eller sportsskader.

TDP LAMPEN

TDP står for “specielt elektromagnetisk spektrum”. TDP lampen er en infrarød lampe udviklet i Kina af en gruppe videnskabsmænd og læ­ger. Lampen er forsynet med en metalplade belagt med en helt speciel sammensætning af mineraler, som består af 33 elementer. Når pladen bliver opvarmet med elektricitet, udsender den en speciel strøm af elektromagnetiske bølger, som stimulerer kroppen med mineraler.

TDP lampen kan lindre betændelser, virke beroligende på smerter og stabilisere stofskiftet. TDP behandlingen fremmer desuden cel­lers vækst, forøgelse og genopbygning samt påvirker immunforsva­ret, og så er det meget afslappende at ligge under lampen.

HOMØOPATI

I 1970 var Dr. Gow Wenbin udnævnt til direktør for en over hundrede år gammel pottemagerfabrik i et landdistrikt i Kina. På fabrikken var der utrolig dårlige arbejdsforhold, bygningerne trængte til gennem­gribende istandsættelser og fabriksarbejderne stod i mudder dagen lang. Dr. Gow indså hurtigt, at de uheldige arbejdsforhold kunne medføre gigt eller andre lignende lidelser bl.a på grund af det mud­rede gulv. Nuværende og tidligere arbejdere blev derfor undersøgt, men bekymringerne var unødvendige, ingen havde lidelser af den art. Samtidig viste det sig, at der aldrig havde været noget tilfælde af cancer blandt de ansatte på fabrikken, og at arbejderne havde en højere leve­alder end gennemsnittet af befolkningen i området.

Opdagelserne vakte doktorens nysgerrighed og han iværksatte en undersøgelse for at opklare, hvad grunden kunne være. Ved hjælp af et spektrometer blev hele fabriksområdet gennemgået, og årsagen til arbejdernes gode helbred blev fundet i varmebehandlet ler omkring store ovne, hvor man fandt 33 forskellige sporelementer med i alt 43 forskellige bindinger, som alle er nødvendige og gode for den men­neskelige organisme. Dette var begyndelsen på TDP lampen og TDP