FRA DET GAMLE KINA

Akupunktur tilhører den traditionelle kine­siske lægekunst, der går mere end 5000 år tilbage. Kineserne var de første, der fandt ud af, at trykkede man en sten eller bensplint et bestemt sted på kroppen, kunne det af­hjælpe lidelser og problemer, der knyttede sig til andre steder på kroppen. Kineserne opdagede også mere en 300 overordnede akupunkturpunkter -og flere hundrede un­derpunkter -og forfinede teknikken til en utrolig effektiv behandlingsform, som sta­dig er i konstant udvikling.
Ligesom vestlig medicin giver akupunktur et bud på, hvordan man stort set kan behandle alle lidelser.

DIN BALANCE - DIT VELVÆRE

Den traditionelle kinesiske opfattelse af akupunktur er, at livskraften Qi flyder gennem kroppen langs energibaner – kaldet meridianer – der er fordelt over hele kroppen. Sundhed er defineret som energiba­lance, hvor energien flyder frit og uhindret gennem meridianerne. På meridianerne ligger mange forskellige akupunkturpunkter. Er en eller flere meridianer blokeret, fører det til ubalance i kroppen og en sygdom opstår. Ved at indsætte nåle i de relevante akupunktur­punkter langs de berørte meridianer – så de naturlige energistrømme kan stimulere kroppens organer og virkemåde – kan kroppens skjulte reserver starte en selvhelbredelse, hvor sygdom og ubalance i krop­pen bliver fjernet. Akupunktur genopretter på den måde kroppens normale energibalance, så du kan føle en fornyet energi.

For at forstå det bedre, kan man billedligt betragte meridianerne som Danmarks motorveje, der forbinder landets mange byer, og som er vigtige for at få det hele til at fungere. Et tænkt eksempel: Rejer fanget i de grønlandske farvande er på vej fra Aalborg mod Fyn via motor­vejen i en stor kølebil. Trafikken er gået helt i stå på Lillebæltsbroen, da der er sket en stor ulykke.

Det betyder, at kunder i Odense ikke kan købe den mad de ønsker, lad os antage, at de kun kan lide rejer. Kunderne må gå sultne i seng, indtil nye forsyninger når frem. Havde blokeringen været i en meridianbane i kroppen, kunne den have væ­ret fjernet med akupunktur.

Det unikke ved akupunktur er, at sygdom og sundhed ikke bliver an­set som isoleret til et bestemt kropsområde eller et bestemt organ. Hele organismen bliver betragtet, når sygdom skal behandles eller sundhed styrkes.